Dokumentene nedenfor er i PDF format. For å lese disse trenger du Acrobat Reader eller tilsvarende programvare. Acrobat Reader kan lastes ned her.

Isfordeling / Treningstider

Treningstider for:

  • Inneværende uke finner du her (pr. 29. mai kl. 11.47)


Tilbakemeldinger på isfordeling/treningstidene sendes til sportsligutvalg (at) skedsmoik.no
Forespørsler om treningskamper og utleie sendes til istid (at) skedsmoik.no

Garderober

Ved fordelingen av garderober prøver vi å ivareta alle SIK sine lag og andre klubbers interesser. Selv om SIK/RKK har «førsterett» i vinterhalvåret, trenger SFK også tilgang til garderober ved enkelte arrangement/kamper.

Se skjema for treningstider, der er også garderobene fordelt.

Dersom flere lag trener sammen har det laget som står først i «boksen» den øverste garderobe i tilstøtende «boks» osv.

Følg den oppsatte planen!

Nøkler lånes på banekontoret eller i fotballkiosken og returneres samme sted!

Åpen hall

Arrangeres normalt på søndager kl 12:00 til 13:45 i vinterhalvåret fra uke 41 til siste søndag før påske, se isfordeling på denne siden. Priser er kr 30,- for barn og kr 50,- voksne og det er mulghet for sliping av skøyter. Klubben har et begrenset antall skøyter og hjelmer til utleie.

Bruk av hjelm er påbudt, men det må ikke være hockeyhjelm, f.eks, alpin- og sykkelhjelm duger det også. 

Orientering angående ekstern utleie av istid.

Lillestrøm kommune står for drift og kostnader av ishallen i løpet av vintersesongen, dvs fra ca uke 37 hvert år til utgangen av april påfølgende år.

Skedsmo Ishockeyklubb dekker kostnadene for drift før sesongstart og i mai og har således full disposisjonsrett i den tiden.

For at klubben skal ha økonomi til å legge is i juli/august, arrangere sommerhockey samt ha et konkurransedyktig tilbud til klubbens medlemmer gjelder følgende:

  • De eldste lagene som begynner seriespillet først blir tildelt is før yngre lag.
  • For å kunne dekke klubbens kostnadene er vi også avhengig av ekstern utleie.
  • Vi prøver etter beste evne å balansere tilbud og økonomi.

Det må derfor også påregnes endringer i treningstidene på kort varsel disse ukene på høsten.

Følg derfor godt med på denne siden og lenkene ovenfor.