05 mai 2019
mai 5, 2019

STYRET INFORMERER

NY LANGTIDSPLAN

Arbeidet med klubbens nye langtidsplan starter nå. Arbeidet er todelt; en utredning av dagens situasjon med mulige strategiske valg, og basert på dette legge frem forslag til ny langtidsplan. Styret har utnevnt Peder Søderlund som leder for strategiutvalget, og som skal sørge for fremdriften i prosjektet. De av klubbens medlemmer som ønsker å delta i dette utvalget kan kontakte ham. De skal blant annet samle inn og analysere relevant informasjon fra spørreundersøkelser, intervjuer, workshops og andre informasjonskilder.

Arbeidet skal altså basere seg på input fra medlemmer og andre interessenter eller informasjonskilder. Klubbens medlemmer vil få mulighet til å bidra på flere måter, dels via spørreundersøkelse og informasjonsmøter, og dels via drøftelser med lagleder eller andre tilknyttet prosjektet. Langtidsplanen kommer også til å være tema på lagenes foreldremøter, og kvaliteten i arbeidet er således avhengig av at mange engasjerer seg

Planleggingen starter nå og det er derfor flott om mange melder sin interesse for å delta i prosjektet til Peder Søderlund så snart som mulig, slik at gruppen kan sette et oppstartmøte i løpet av mai.

Målet er å få godkjent langtidsplanen på årsmøtet i 2020. Prosjektplanen nedenfor beskriver milepæler og strategiutvalgets arbeid på generelt nivå:

 

190505 proskjektplan overordnet

*Dato for informasjonsmøtet er avhengig av input fra medlemmer, forelder og trenere

 

Hilsen

Jörg Tantow med styret