Retningslinjer for refusjoner, støtte og omberammingsgebyr

Praksis for turneringsstøtte er gjennomgått av styret, for å sikre et forutsigbart og rettferdig system det er godt informert om på forhånd. Følgende gjelder fra og med nå:
  • Alle lag kan få støtte til en – 1 – turnering pr. år. Man må søke i god tid på forhånd, og det må være en turnering der alle på laget har anledning til å være med. Refusjonen er begrenset oppad til kr. 5000 pr lag pr. sesong.
  • Refusjon for utstyr må det søkes om/avtales på forhånd.
  • Instruks for bussrefusjon er under utarbeidelse. Denne legges på nettsiden, lett tilgjengelig. Det blir også utarbeides klare retningslinjer for hvilke lag som kan få tilskudd til reise i forbindelse med seriespill.
  • Omberammingsgebyr på kr. 500 vil heretter bli belastet lagene.