Sportslig utvalg

Medlemmer:
Jon Ove Lie (leder)
Emil Bariås
Jon Martin Halvorsen
Terje Ruud
Jon Halvorsen
Christin Smerud
Anders Wærness Jensen
Rune Myhre

Styrets representanter (bisittere på møter):
. .
. .
Send e-post til alle SU ved å klikke her
Jon Ove Lie
Leder