Økonomi

Økonomiutvalget består av:

Arne Vik og Jörg Tantow
Marie Sivesind (innleid regnskapfører).

Marie Sivesind leies inn for å utføre regnskapstjenester som bl.a. inkluderer:
– Kontering av bilag
– Betaling av fakturaer
– Lønninger, skatt, arbeidsgiveravgift
– Dommeroppgjør
– Lage grunnlag for utfakturering
– Oppgjør av omsetning i kafe og åpen hall
– Prosjektregnskap
– Purringer av utestående fordringer
– Rapportering til styret
– Budsjettforslag
– Presentasjon av regnskap på årsmøte

Klubbens konto nr. er 1615.04.96148

e-post som angår økonomiske spørsmål kan sendes til Regnskap