18 mar 2019
mars 18, 2019

Nytt styre informerer

190318 SIK nytt styre

Det nye styret er fra venstre: Anette Nilsen Nordli, Jörg Tantow (leder), Olga Koptsuka, Evy Karlsen, Nils Rognholdt, Peder Søderlund, Tonny Gulbrandsen og Jon Ove Lie.

Styret informerer 

Vi i styret har hatt vårt første møte etter klubbens årsmøte. Vi konstaterer at klubben har, de siste årene, hatt en positiv utvikling og vi gleder oss til å fortsette det gode arbeidet som pågår. Vårt arbeid kommer også til å være preget av de beslutningene som ble tatt på årsmøtet. Vi skal blant annet starte opp en rad utviklingsprosjekter der alle får muligheten til å delta og forme vår framtid. 

På årsmøtet ble det besluttet å starte arbeide med en ny strategi og langtidsplan. Styret forbereder nå dette arbeidet. Det kommer til å bli opprettet et strategiutvalg der alle som er interessert i å delta er velkommen. Kontakt da styreleder Jörg Tantow. Utvalgets oppgave blir å utrede og skrive et forslag til en langtidsplan som kan presenteres for medlemmene i god tid før årsmøtet 2020. Mer informasjon om prosessen kommer.

På årsmøtet ble det diskutert behovet for mer informasjon om hva som skjer i klubben, blant annet fra styrenivå. Vi tar det til oss og kommer til å jobbe mer med informasjon via hjemmesiden, facebook og lagledere. Styret planlegger også et informasjonsmøte til høsten. Hovedtema kommer til å være langtidsplanen.

Et godt styre er viktig for klubben og avgjørende for vår utvikling. Sikkerhet og styrets kompetanse ble diskutert på årsmøtet, da klubben tidligere i historien har erfart når disse aspekter vært bristfeldige. Som et tiltak besluttet årsmøtet at styret skal som rutine gjennomgå styrekurs med AIK. Vi i styret tar disse spørsmålene alvorlig og gjennomfører nå både kurs i styrearbeid og økonomistyring. Vi gjennomfører også et oversyn av andre sikkerhetstiltak som styreforsikringer og politiattester i styret og i andre berørte deler av klubben.

Vi i styret ser fram til å arbeide med de oppgaver som kommer i 2019. Vi håper også på stor interesse og deltagelse fra alle i klubben.

 

Hilsen

Jörg Tantow med styret.