Møterom i «klubbhuset»

Møterom oppe i 2. etg. ved vår kafe kan reserveres av alle klubbens medlemmer til klubb- og lagsrelaterte formål.

Skedsmo Fotballklubb har opprettet kalendere for møterommene, så vi benytter oss av den løsningen de har på sine nettsider (da unngår vi konflikter ved å ha 2 systemer som skal oppdatere de samme kalenderne).

Oversikt og utfyllende info om møterommene finner du her.

Møterom 2 er det som SIK har pusset opp og er i umiddelbar tilknytting til kafeen. Dette er en direkte link for reservasjon av det rommet.

Møterom 1 finner du i enden av gangen som er innerst i kafeen (til høyre for vinduene mot isen). Dette brukes primært av fotballklubben, men kan også benyttes av SIK. Dette er en direkte link for reservasjon av det rommet.