Lisens / e-lisens

For å motta e-lisens må du være medlem i klubben. Medlemsavgift må være betalt.

UTSENDELSE AV E-BLANKETT OG BETALINGSFRIST
Alle som betalte lisens foregående sesong får tilsendt sin e-lisens til
e-postadressen som er registrert på utøveren. De som ikke har mottatt lisens må kontakte klubbens lisensansvarlige som registrer e-postadresse og sender lisensen på e-post til utøveren.

BETALING AV LISENS OG ADRESSEENDRING
Adresseendring foretas på Min Idrett. Betaling foretas i bank/nettbank, alltid med KID nr.

Ofte stilte spørsmål:

Jeg har ikke mottatt lisens på e-post. Hva gjør jeg?
Hvis du er medlem og ikke har mottatt lisens på e-post kan det skyldes at du ikke har riktig e-postadresse registrert. Du kan selv endre dette i Min Idrett eller be lisensansvarlig å hjelpe deg.

Hvor lenge gjelder lisensen?
Lisensen gjelder fra den er betalt til forfall av lisense for neste sesong, normalt 30.august.

Hva koster det?
Informasjon om pris og dekning av forsikringen finnes på forbundets nettsider.

 

KLUBBEN er pålagt i følge Kampreglementets §§ 5-5, 5-6 og 5-7 og registrere alle spillere som står oppført på matchprotokoll inn i lisens-/spillerregisteret.

Oppgradering av lisens skjer ved å innbetale mellomlegget til samme KID.

LISENS SKAL VÆRE BETALT FØR KAMP SPILLES. SPILLEREN ER IKKE SPILLEBERETTIGET FØR LISENS ER BETALT.

Deltar en spiller uten å løse lisens, og det blir oppdaget, vil laget tape kampen med min. 5-0 og klubben kan også ilegges bøter. Følgen av å unnlate å løse lisens er at spilleren ikke er forsikret og altså ikke kan gjøre krav gjeldende dersom uhellet er ute og spilleren blir skadet på trening eller kamp.

Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spilleberettiget for og om lisens er løst. Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens/dommerens spilleberettigelse. Vi ber om at spilleren gjøres oppmerksom på sitt ansvar i forbindelse med spilleberettigelse.

Ved skifte av klubb må overgang meldes.

Mer info om lisensregler finnes på http://www.hockey.no/administrasjon/lisensogforsikring/Sider/lisensogforsikring.aspx