Laglederutvalg

Leder for laglederutvalget er John Obstfelder.

 

Vi har laget en laglederhåndbok der man kan finne en del nyttig informasjon man trenger som lagleder.
Det finnes også en del annen informasjon, vedlegg og skjemaer som er kjekt å ha eller kjenne til.

 

Laglederhåndboken inneholder også en rekke hjelpemidler som er nyttige for hele lagsapparatet og forteller hvordan det praktiske rundt lagene bør være, inkludert avvikling av turneringer, kioskdrift, sekretariatskompendium, regler etc.

 

Du finner håndboken og den andre infoen under menyvalget ‘Klubben’ og valget ‘Lagledere