Kretsinfo

AIHK arrangerer kurs i Skedsmo Ishall, se her

Akershus Ishockeykrets

Postadresse:
Akerdhus Ishockeykrets
Postboks 98
1476 Rasta

E-post: akershus.ishockey@nif.idrett.no
Internett: http://www.aihk.no/

Akershus Idrettskrets

Sentralbord: 66 94 16 00
Telefax: 63 81 99 95
E-post: akershus@idrettsforbundet.no
Internett: http://www.idrett.no/krets/akershus/

Vi oppfordrer alle til å ringe DIREKTE i hht denne listen.

Postadresse:
Akershus Idrettskrets
Strømsveien 80
2010 Strømmen
Besøksadresse:
Idrettens Hus
Strømsveien 80
2010 Strømmen

Kontortid
15.09 – 14.05 kl. 08.00 – 15.45
15.05 – 14.09 kl. 08.00 – 15.00