Kretsinfo

NIHF Region Innlandet og Romerike

c/o Terje Sletbak Vallerudåsen 120, 1476 Rasta

E-post: Terje Sletbak leder@rirhockey.no
Internett: http://www.rirhockey.no/

Viken Idrettskrets

E-post: viken@idrettsforbundet.no
Telefon: 41 90 01 02
Postadresse: Strømsveien 80, 2010 Strømmen

Besøksadresser:
Avd. Drammen:
Schwartz gate 6, 3043 Drammen

Avd. Fredrikstad:
Gamle Beddingvei 21, 1671 Kråkerøy

Avd. Strømmen:
Strømsveien 80, 2010 Strømmen

Kontortid:
15.09 – 14.05 kl. 08.00 – 15.45
15.05 – 14.09 kl. 08.00 – 15.00