15 nov 2020
november 15, 2020

Korona, presisering fra styret

Med bakgrunn i Korona smitteverntiltak fra Lillestrøm kommune skal vi ikke ha tilskuere i ishallen. Styret har derfor besluttet å:
- stenge kafeen inntil videre alle dager unntatt i forbindelse med Skøyte- og hockeyskolen (SHS) på lørdager kl. 10:30 til 13:30. Vaskeliste for ishallen/tribunen/søppelbøtter følger vi likevel fortsatt som normalt.

-at foresatte «trygghetspersoner» på SHS skal registrere seg i protokoll, bruke munnbind og holde 1-meter. På lørdagen holder vi slipeboden åpen.

-at helgetreninger utgår unntatt for SHS og RKK. Dette er en økonomisk beslutning som følge av at vi betaler kommunen for å leie ishallen i helgene. Ved bortfall av kafeinntektene er ikke helgetreninger økonomisk bærekraftig for klubben. 

at dersom korona-situasjonen ikke endres i vesentlig grad utgår alle treninger i ishallen i perioden 18. desember til 4. januar. Viktig derfor at trenere forbereder alternativ og individuell trening i denne perioden.

NB! Foresatte til barn under 6 år kan oppholde seg i ishallen Jfr. idrettens barnerettigheter nr. 1: Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Disse regnes altså ikke som «tilskuere» men «trygghetspersoner». Det kan unntaksvis gjelde eldre barn og i spørsmål som gjelder inkludering. Ta kontakt med egen lagleder eller john@obstfelder.com dersom dette er uklart. 

John Obstfelder, administrativ leder Skedsmo Ishockeyklubb