Kontigenter og treningsavgifter

Medlemskontingent

  • Enkeltmedlem, kr. 450,-
  • Medlem med familie, kr. 550,-
  • Støttemedlem, kr. 100,-

Kontingenten faktureres medlemmene i januar/februar og gjelder for kalenderåret.
Alle over 18 år med egen bostedsadresse må tegne eget medlemskap.

Treningsavgift 2019/20

U 8 født 2012 Organiseres under hockeyskolen
U 9 født 2011 kr 2500,-
U 10 født 2010 kr 3000,-
U 11 født 2009 kr 4500,-
U 12 født 2008 kr 4500,-
U 13 født 2007 kr 5500,-
U 14 født 2006 kr 5500,-
U 15 født 2005 kr 5500,-
U 16 født 2004 kr 5500,-
U 18 født 2002, 2003 kr 5500,-
U 21 født 1999, 2000, 2001 kr 4000,-
Senior  1998 eler før kr 4000,-
Målvakter  U12 og eldre kr 200,-

Treningsavgiften sendes ut i 2 terminer som følger:
• 1.termin sendes ut 15/9 og forfaller 1/10.
• 2.termin sendes ut 1/12 og forfaller 31/12.

Slipekort (kr 350,-pr sesong), kalendere og enjoy-kataloger faktureres sammen med termin 1.
Betaling gjøres via vår web-baserte betalingsløsning. Link til denne sendes ut via Lagleder.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % til yngre søsken, den eldste betaler full pris.
Medlemmer over 18 år med egen bostedsadresse utløser ikke søskenmoderasjon.

Lisens:

Av forsikringsmessige årsaker er trening/kamper i Skedsmo IKs regi ikke tillatt for personer som ikke har løst lisens i NIHF. Trenere skal også løse lisens, som betales av Skedsmo IK.
Forsikringen i lisensavtalen dekker inntil 6 navngitte tillitsvalgte på lagene, så som lagleder, materialforvalter.