Kafévakter

Kafévakter

Kafevakter siste halvdel av sesongen 2020/2021 er fordelt slik:

Uke Lag Uke Lag
41/2020 U9 3/2021
42/2020 U10 4/2021
43/2020 U11 5/2021
44/2020 U12 6/2021
45/2020 U13 7/2021
46/2020 U14 8/2021 Vinterferie
47/2020 U15 9/2021
48/2020 U18 10/2021
49/2020 U9 11/2021
50/2020 U10 12/2021
51/2020 U11 13/2021 Påskeferie
52/2020 Innleid 14/2021
53/2020 Stengt 15/2021
1/2021 16/2021
2/2021 17/2021

* Helgen (fredag-søndag) i uke 4 disponerer RKK hallen og kafeen i f.m. kunstløpstevne, SIK har derfor ingen dugnadsvakter den helgen.
** Sesongen forlenges ut april også i år. Det vil derfor bli vurdert om vi skal dugnadsvakter disse ukene. Mer info senere.

Komplett liste med navn og nr på de som er tildelt vakter finner du her (PDF-format).

Rutiner / Oppskrift:

Velkommen til kafevakt

Tiltak mot COVID-19

Åpen hall
Vaffelrøre

Spørsmål?
Kontakt kaféansvarlig