Kafévakter

Kafévakter

Kafevakter siste halvdel av sesongen 2019/2020 er fordelt slik:

Uke Lag Uke Lag
41/2019 Uxx 4/2020 Uxx *
42/2019 Uxx 5/2020 Uxx
43/2019 Uxx 6/2020 Uxx
44/2019 Uxx 7/2020 Uxx
45/2019 Uxx 8/2020 Vinterferie
46/2019 Uxx 9/2020 Uxx
47/2019 Uxx 10/2020 Uxx
48/2019 Uxx 11/2020 Uxx
49/2019 Uxx 12/2020 Uxx
50/2019 Uxx 13/2020 Uxx
51/2019  ??? 14/2020 Uxx
52/2019  Juleturnering U12/13 15/2020 Påske
1/2020 Uxx 16/2020 Lag **
2/2020 Uxx 17/2020 Lag **
3/2020 Uxx 18/2020 Lag **

* Helgen (fredag-søndag) i uke 4 disponerer RKK hallen og kafeen i f.m. kunstløpstevne, SIK har derfor ingen dugnadsvakter den helgen.
** Sesongen forlenges ut april også i år. Det vil derfor bli vurdert om vi skal dugnadsvakter disse ukene. Mer info senere.

Rutiner / Oppskrift:

Velkommen som kafevakt
Åpen hall
Vaffelrøre

Spørsmål?
Kontakt kaféansvarlig