Isfordeling

  1. Dokumentene nedenfor er i PDF format. For å lese disse trenger du Acrobat Reader eller tilsvarende programvare. Acrobat Reader kan lastes ned her.

Isfordeling / Treningstider

Treningstider for:

  • Inneværende uke finner du her (pr. 27. mai kl. 23.45)
  • Isen fjernes 1. juni, ny is er klar til sommerhockeyskolen

Tilbakemeldinger på isfordeling/treningstidene sendes til Sportslig utvalg
Forespørsler om treningskamper og utleie sendes til Nils

Garderober

Ved fordelingen av garderober prøver vi å ivareta alle SIK sine lag og andre klubbers interesser. Selv om SIK/RKK har «førsterett» i vinterhalvåret, trenger SFK også tilgang til garderober ved enkelte arrangement/kamper.

Se skjema for treningstider, der er også garderobene fordelt.

Dersom flere lag trener sammen har det laget som står først i «boksen» den øverste garderobe i tilstøtende «boks» osv.

Følg den oppsatte planen!

Nøkler lånes på banekontoret eller i fotballkiosken og returneres samme sted!

Orientering angående ekstern utleie av istid.

Skedsmo kommune står for drift og kostnader av ishallen i løpet av vintersesongen, dvs fra uke 37/2015 til mars/april 2016.

Skedsmo Ishockeyklubb dekker kostnadene for drift før sesongstart og har således full disposisjonsrett før kommunen igjen overtar driften i uke 37/2015.

For at klubben skal ha økonomi til å legge is i juli/august, arrangere sommerhockey samt ha et konkurransedyktig tilbud til klubbens medlemmer gjelder følgende:

  • De eldste lagene som begynner seriespillet først blir tildelt is før yngre lag.
  • For å kunne dekke klubbens kostnadene er vi også avhengig av ekstern utleie.
  • Vi prøver etter beste evne å balansere tilbud og økonomi.

Det må derfor også påregnes endringer i treningstidene på kort varsel disse ukene på høsten.

Følg derfor godt med på denne siden og lenkene ovenfor.
.