20 des 2018
desember 20, 2018

Hilsen fra styrets leder

Kjære medlemmer av Skedsmo Ishockeyklubb,

Året 2018 er snart historie og det er gledelig å se at vi har hatt så mange barn og voksene i aktivitet i 2018. Et stort antall frivillige har bidratt i den daglige driften av klubben og det har vært meget god dugnadsånd gjennom hele året som f.eks. under byggingen av utbyggingen av treningsloftet og stikkhandlingsområdet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle trenere, lagledere, foreldrekontakter, dommere, foreldre og ikke minst idrettsutøverne for innsatsen de har vist i året som har gått. En stor takk går også til våre styremedlemmer og vår administrative leder, John Obstfelder.

I det nye året vil vi trenge flere nye frivillige i diverse administrative roller, som skal sikre en fortsatt positiv utvikling for klubben vår. Fem styremedlemmer skal erstattes i årsmøtet i mars, og laglederne starter nå prosessen i sine årsklasser for å sikre at alle lag er representert i styre og stell. Styrearbeid er gøy og givende i et godt fungerende styre 😊

Vi kan med stolthet se tilbake på et veldig godt år for Skedsmo,  og jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig Hilsen

Jörg Tantow
Styreleder