06 sept 2020
september 6, 2020

E-kurs om koronavett

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan holde idretten i gang. NIFs koronovattkurs gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

NIHF har besluttet at e-kurset skal være obligatorisk for:
• Alle utøvere på lag-enhetene fra U14 til U21
• Alle trenere og ledere på alle lag-enheter i klubben
• Klubbens tillitsvalgte
Det anbefales videre at alle foresatte til utøvere fra U13 og nedover avlegger kurset.

Kurset som tar få minutter å gjennomføre finner du her: https://www.hockey.no/nyheter/2020/idrettens-koronavettkurs/

Takk for du bidrar til å spre kunnskap om smittevern og bidrar til å kunne holde idrettsaktiviteten i gang!

Korona