NIHF har i dag besluttet at alle kamper utgår for resten av sesongen.  Regionene har også meddelt at kamper i de yngste klassene utgår, og også alle turneringer i Norge inkl. privatkamper.

https://www.hockey.no/nyheter/2020/avlysning-av-kampaktivitet/

Åpen hall for publikum på søndager er avlyst inntil videre.

Treninger i Skedsmo ishall går som normalt inntil kommunelegen eller klubbens styre eventuelt bestemmer noe annet.

Dersom spillere eller familie av noen grunn føler seg syke, så skal de som tidligere ikke trene, men holde seg hjemme og holde lagleder orientert om situasjonen.

Ta spørsmål opp med din lagledere eller John@obstfelder.com