08 mar 2018
mars 8, 2018

Årsmøte Skedsmo Ishockeyklubb

Årsrapport 2017 med revisorgodkjent årsregnskap

Saksliste

Ved det 29. ordinære årsmøtet i Skedsmo ishockeyklubb 20/03 2017 kl. 18.00 i kafeen på Klubbhuset, inviteres til å vedta følgende saksliste:

Frist for innlevering av saker til behandling av årsmøtet er to uker før årsmøtet.

Sak Fremlegges av

Åpning av årsmøtet ved leder Jörg Tantow

1) Godkjenning av stemmeberettigede, Styret

2) Godkjenning av innkalling og saksliste, Jörg Tantow

3) Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referatet, Jörg Tantow

4) Behandling av klubbens årsmelding, Møteleder

a) Rapport fra kontrollkomité, Kontrollkomité

5) Presentasjon av revidert regnskap, Jörg Tantow

a) Rapport fra revisor

b) Godkjenning av regnskap

6) Behandling av innkommende forslag og saker, Møteleder

a) Fastsettelse av medlemskontingent for 2019

b) Endring av §13, dato for årsmøte i henhold til NIHF’s regelverk

c) Endring §15, kontrollkomiteen utgår

7) Utnevnelse av æresmedlemmer

8) Behandle og vedta SIKs budsjett for 2018, Møteleder

9) Foreta følgende valg, Valgkomite

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og varamedlem

c) 2 revisorer

d) Representasjon til ting og møter i de organisasjoner SIK er tilsluttet

e) Valgkomite med1 leder og 2 medlemmer, samt varamedlem

10) Avslutning av årsmøtet v/leder.